Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

  1.Právo odstoupit od smlouvy

  1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

  1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.

  1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího PRAMOS, a.s., se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČO: 634 79 087 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu okna@pramos.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

  1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

  2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

  „S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

  2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

  b) Náklady spojené s převzetím zboží

  „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“.

  c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát

  PRAMOS, a.s.,

  se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice,

  IČO: 634 79 087

  okna@pramos.cz

  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Datum objednání ………………………………….

  Datum obdržení …………………………………..

  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů

  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  Datum

  *